Bemutatkozás

 

A Csillag-Ász Regionális Alapítvány 2006-ban alakult meg azzal a céllal, hogy segítse az anyaországi és határon túli magyar civil szervezetek hatékony kapcsolattartását, együttműködését, népi kultúránk megőrzését, nemzeti összetartozásunk érzésének erősítését és támogassa a hátrányos helyzetben élő gyermekeket és fiatalokat önbizalmuk, világképük és hagyománytudatuk kialakításában. Elsődlegesen is fontosnak tartjuk a civil és szakmai együttműködést, a régió civil szervezeteivel való hatékony kapcsolattartást, a civil párbeszéd előmozdítását. Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúság, azon belül is a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására, segítésére. Gyermektáborokat, sportrendezvényeket, vetélkedőket szervezünk számukra.  Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a határmenti kapcsolataink fenntartására, ápolására, szorosabbá tételére. Célcsoportunk a fiatal korosztályon belül is a hátrányos helyzetű gyermekek, őket karoljuk fel, olyan programokat szervezünk nekik, amikre nincs lehetőségük eljutni. Több éve törekszünk arra, hogy a határ menti civil szervezetekkel is állandó kapcsolatot ápoljunk, rendszeresen találkozzunk. Mind Muravidéken, mind Délvidéken több szervezettel is jó kapcsolatokat ápolunk. Az ismeretségeink nagy része, több évre visszanyúlik.

Olyan határon átívelő, kárpát-medencei magyar-magyar civil együttműködési rendszert építünk ki, amely segítségével az identitásőrzés és a nemzeti összetartozás erősítése minél több helyen megvalósítható, s minél több gyermek és fiatal számára adódik lehetőség olyan programokon való részvételre, amelyekben pozitív, építő jellegű tapasztalatokat szereznek nemzetünkről, népi hagyományainkról és önmagukról. Minden társadalom jövője gyermekei kezében van, s rajtunk múlik, milyen felnőttekké válnak.

A 2019-es esztendőre is több határon átívelő programot tervezünk. Említett célunkat elsősorban olyan kerekasztal beszélgetések szervezése által valósítjuk meg, melyek támogatják a partnerkapcsolatok kialakítását, projektjeink kiértékelését, terveink megvitatását és megvalósításának elősegítését. Idén nyáron is részt veszünk az immáron V. Magyar Nemzeti Identitástáborban, ahol a népzene, néptánc, kézművesség és a magyarságtudat lesz ismét a központi témakör. Fő célunk még több határon túli szervezet munkáját/ tevékenységét megismerni, hozzásegíteni azokat sikeres együttműködésekhez, a társadalmat szolgáló terveik megvalósításához.